“อาเบะ” เผย สหราชอาณาจักรจะได้รับการต้อนรับเข้าสู่ Trans-Pacific Partnership (TPP) หรือข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก ที่เป็นข้อตกลงทางการค้าระหว่าง 11 ประเทศ

  • เนื่องจากเขาต้องการให้ผลกระทบด้านลบของเบร็กซิทที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก รวมถึงธุรกิจของญี่ปุ่นจะลดลง
  • ทั้งนี้ ญี่ปุ่นถือเป็นนักลงทุนรายใหญ่ในสหราชอาณาจักร มีธุรกิจจากญี่ปุ่นมากกว่า 800 แห่ง มีพนักงานกว่า 100,000 คน
  • อย่างไรก็ตามสหราชอาณาจักรจะออกจากสหภาพยุโรปในวันที่ 29 มีนาคม 2019 ซึ่งสหภาพยุโรปจะสามารถเข้าร่วม TPP ได้ หากยกเลิกสหภาพศุลกากรของสหภาพยุโรป และสามารถกำหนดอัตราภาษีศุลกากรของตนเองได้

ที่มา : https://www.bbc.com/news/uk-politics-45780889
https://www.prachachat.net/world-news/news-231224

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ