สมาชิกรัฐสภายุโรปมีกำหนดลงมติเพื่อเห็นชอบ “Ratify” ต่อข้อตกลงขอถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร (Brexit Withdrawal Agreement)

  • ซึ่งถือเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่ Brexit จะเกิดขึ้นอย่างเป็นทางการ และสหราชอาณาจักรจะถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปในวันศุกร์ที่ 31 ม.ค. ที่จะถึงนี้ ในเวลา 23.00 น. (ตามเวลาท้องถิ่น)
  • นับเป็นจุดสิ้นสุดของข้อถกเถียงเกี่ยวกับ Brexit ที่ใช้ระยะเวลามาอย่างยาวนาน รวมถึงเป็นการถอนตัวออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปของสหราชอาณาจักร หลังจากเข้าร่วมกลุ่มมาตั้งแต่ปี ค.ศ. 1973
  • โดยเหลือระยะเวลา 11 เดือน ต่อจากนี้ ทั้ง 2 ฝ่าย จะต้องเร่งเจรจาเพื่อหาข้อตกลงทางการค้าและรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างกัน ให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเส้นตายของระยะเวลาช่วงเปลี่ยนผ่าน (Transition Period) ที่จะสิ้นสุดลง ณ วันที่ 31 ธ.ค. 2020 หากไม่มีการขยายช่วงระยะเวลาดังกล่าวออกไป

ที่มา : https://apnews.com/b22e257a1fb0c86f221b20304f2233d4