00000372

ครม.ไฟเขียวเพิ่มงบกลางปี 1.9 แสนล้านบาท เพื่อดำเนินนโยบายขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับชุมชน หลังจากประเมินว่าในปีหน้าเศรษฐกิจโลกยังไม่ฟื้นตัว คาดเสนอทันปลายเดือน ม.ค. และพร้อมเบิกจ่าย ก.พ.ปีหน้า

  • โดยงบประมาณที่ว่าจะมาจากเงินกู้ 162,921.7 ล้านบาท และภาษีกับรายได้อื่นๆ 27,078.3 ล้านบาท เมื่อรวมกับวงเงินงบประมาณเดิม 2,733,000 ล้านบาท จะทำให้งบประมาณปี 2560 มีทั้งสิ้น 2,923,000 ล้านบาท
  • ทำให้วงเงินกู้ชดเชยงบประมาณจากเดิม 390,000 ล้านบาท เพิ่มเป็น 552,921.7 ล้านบาท ซึ่งยังไม่เกินเพดานที่รัฐบาลสามารถกู้ได้ตามกฎหมายงบประมาณ คือ 611,549.4 ล้านบาท
  • การจัดทำงบประมาณกลางปีในครั้งนี้ ถือเป็นส่วนหนึ่งของมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่รัฐบาลเตรียมออกมา โดยก่อนหน้านี้ได้อนุมัติการลดหย่อนภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายการท่องเที่ยววงเงิน 15,000 บาทไปแล้ว
  • ซึ่งงบประมาณที่ว่านี้นี้จะนำไปใช้ใน 3 ส่วน คือ ใช้จ่ายในโครงการพัฒนากลุ่มจังหวัด 18 จังหวัด (1 แสนล้านบาท) งบประมาณที่จัดสรรให้กับกองทุนหมู่บ้าน (6 หมื่นล้านบาท) ส่วนที่เหลืออีก 27,078.3 ล้านบาท เป็นวงเงินเพื่อชดเชยเงินคงคลังของรายจ่ายงบประมาณในปีที่ผ่านมา
  • ทั้งนี้คณะกรรมการชุดนี้จะมีส่วนร่วมในการกลั่นกรองโครงการต่างๆ ที่กลุ่มจังหวัดมีการเสนอเข้ามาภายในวันที่ 28 ธ.ค. นี้ตั้งแต่ขั้นตอนการเสนอโครงการที่จะมีการทำเวิร์คช็อปร่วมกัน ซึ่งจะทำให้การพิจารณาโครงการต่างๆ สามารถทำได้รวดเร็วขึ้น

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/730833

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง