ดัชนี CCB-Xinhua Inclusive Finance-SME Index ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการที่กรุงปักกิ่ง ซึ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการในแง่ความพร้อมและคุณภาพของบริการทางการเงินสำหรับองค์กรขนาดเล็กและขนาดย่อม (SME) ของจีนในไตรมาสสองของปี 2561

  • ดัชนี CCB-Xinhua Inclusive Finance-SME Index จัดทำขึ้นโดยธนาคาร China Construction Bank (CCB) ร่วมกับ China Economic Information Service (CEIS) ในเครือสำนักข่าวซินหัว ดัชนีดังกล่าวมีดัชนีย่อย 4 ดัชนีด้วยกัน ได้แก่ดัชนีการจัดหาเงิน ดัชนีบริการ ดัชนีการพัฒนา และดัชนีธุรกิจ
  • ดัชนีใหม่นี้สะท้อนขีดความสามารถของระบบการเงินจีน ในการมอบความสะดวกสบายในการให้บริการธุรกิจกลุ่ม SME ในราคาที่ค่อนข้างสมเหตุสมผล ทั้งยังแสดงให้เห็นสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นและความคืบหน้าในการบริการทางการเงินที่ทั่วถึงสำหรับกลุ่ม SME เพื่อสร้าง “ตัวชี้วัด” และ “ตัวบ่งชี้ทิศทาง” ในแวดวงบริการทางการเงินที่ทั่วถึงสำหรับกลุ่ม SME
  • ทั้งนี้ในไตรมาสสองของปี 2561 ดัชนีการพัฒนาและดัชนีธุรกิจสำหรับกลุ่ม SME อยู่ที่ 55.41 และ 54.80 ตามลำดับ ซึ่งอยู่เหนือเส้น 50 ที่เป็นตัวชี้วัดสำคัญทั้งสองดัชนี และยังบ่งชี้ถึงความคึกคักในสองกลุ่มนี้ด้วย

ที่มา : http://en.silkroad.news.cn/2018/1012/114362.shtml
https://www.ryt9.com/s/anpi/2901950

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ