เซ็นทรัล รีเทล ซื้อหุ้น FamilyMart ในไทยจากหุ้นส่วนญี่ปุ่น 49% เรียบร้อยแล้ว ทำให้บริษัทสามารถดำเนินนโยบายได้อย่างเต็มรูปแบบ เพิ่มโอกาสการขยายกิจการ

  • ก่อนหน้าที่จะเป็นเจ้าของ “เซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท” นั้น ในช่วงปี 2012 บริษัทมีชื่อก่อนหน้านี้ว่า “สยามแฟมิลี่มาร์ท” ซึ่งหุ้นสัดส่วน 50.29% นี้ถือโดยกลุ่มสหพัฒน์ ขณะที่เหลือถือโดย FamilyMart ผู้ร่วมลงทุนจากญี่ปุ่น
  • ซึ่งหลังจากนั้น FamilyMart ได้ประกาศหาพันธมิตรรายใหม่แทนกลุ่มสหพัฒน์ และท้ายที่สุดเป็น เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น ที่ชนะการประมูล
  • ในรายงานที่แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์ของ CRC ได้ชี้แจงว่า FamilyMart ซึ่งเป็นผู้เล่นในธุรกิจร้านสะดวกซื้อในประเทศญี่ปุ่น ได้มีนโยบายถอนการลงทุนในประเทศไทย อย่างไรก็ดีเซ็นทรัลแฟมิลี่มาร์ท ยังสามารถใช้ชื่อร้าน FamilyMart ในไทยต่อได้

ที่มา : https://brandinside.asia/central-retail-buy-stakes-49-pc-of-central-familymart-from-jp-partners-27-may-2020/

10000 FINT