hot-news-5pound

ธคารกลางอังกฤษ (BOE) เตรียมเลิกใช้ธนบัตรมูลค่า 5 ปอนด์ แบบเก่าที่ทำจากกระดาษฝ้ายวันที่ 5 พ.ค. นี้

  • ***สำหรับในไทย ผู้ให้บริการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศในไทยแนะนำให้ลูกค้ารีบนำธนบัตรดังกล่าวมาแลกภายในวันที่ 31 มี.ค. นี้
  • หากใครแลกไม่ทันในอังกฤษยังคงให้บริการรับแลกเปลี่ยนธนบัตร 5 ปอนด์แบบเก่าไปเป็นแบบใหม่อยู่แม้จะเลยวันที่ 5 พ.ค.
  • ส่วนธนบัตรแบบใหม่จะเป็นแบบที่ทำจากโพลีเมอร์ ซึ่งมีคุณสมบัติทนต่อการฉีกขาด และความร้อนสูง ทั้งยังปลอมแปลงยากขึ้น
  • โดยธนบัตร 5 ปอนด์แบบใหม่ จะมีพระบรมฉายาสาทิสลักษณ์ของสมเด็จพระราชินีนาถเอลิซาเบธที่สอง ส่วนอีกด้านเป็นภาพของนายวินสตัน เชอร์ชิลล์ รัฐบุรุษของอังกฤษ
  • ท้ายนี้ ธนาคารกลางอังกฤษ ยังมีแผนจะเปลี่ยนธนบัตรใบละ 10 และ 20 ปอนด์แบบดั้งเดิม ไปเป็นธนบัตรแบบใหม่ที่ผลิตจากโพลีเมอร์หมดทั้งระบบต่อไป

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/747807

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง