หลังมาตรการกระตุ้นกำลังซื้อภายในประเทศ ‘ชิม ช้อป ใช้’เปิดให้ลงทะเบียนวันแรก (23 ก.ย.) จำนวนผู้คนขาช้อป-ขาเที่ยว ร่วมลงทะเบียนจนเต็มโค้วต้าวันละ 1 ล้านคนในช่วงครึ่งวันแรก

  • มาตรการต้องการส่งเสริมการท่องเที่ยวและการใช้จ่ายภาย ซึ่งประชาชนต้องลงทะเบียนใช้สิทธิลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ www.ชิมช้อปใช้.com โดยจะแบ่งให้ลงทะเบียนวันละ 1 ล้านคนต่อวัน ต่อเนื่องทุกวันจนกว่าจะครบ 10 ล้านคน เพื่อรับเงินใช้จ่ายตามมาตรการคนละ 1,000 บาท
  • จากนั้นดาวน์โหลดแอฟพิเคชั่น “เป๋าตัง” เพื่อรับจำนวนที่สามารถใช้จ่ายผ่านแอพ ฯ เท่านั้น 1,000 บาท ซึ่งเมื่อได้รับสิทธิแล้วจะต้องเดินทางไปเที่ยวในจังหวัดที่ใช่จังหวัดในทะเบียนบ้านของตนเอง
  • นอกจากการรับเงิน 1,000 บาทแล้ว ผู้ที่ลงทะเบียนยังสามารถรับเงินคืน ได้อีกด้วย โดยหากมีการเติมเงินส่วนตัวเพื่อใช้จ่ายผ่านแอพฯเพิ่มเติม เนื่องจากรัฐบาลจะชดเชยเงินคืนให้เป็นจำนวนเท่ากับ 15% ของยอดชำระเงินที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 4,500 บาทต่อคน
  • ทั้งนี้ตามการประเมินผลสะท้อนกลับมายังเศรษฐกิจไทยแล้ว จากมาตรการดังกล่าวที่ภาครัฐใช้วงเงิน 20,000 ล้านบาท คาดการณ์ว่าจะสามารถกระตุ้นจีดีพีเพิ่มขึ้น 0.1-0.2 % ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบเป็นเม็ดเงินจากจีดีพี มูลค่า 17 ล้านล้านบาท มาตรการดังกล่าวมีผลต่อจีดีพี 17,000-34,000 ล้านบาท

ที่มา : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/848296

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ