กระทรวงการคลังสหรัฐ เผยแพร่รายงานว่าด้วยการแทรกแซงค่าเงินของประเทศต่างๆ ประจำเดือนเม.ย. 61 โดยไม่ได้ประกาศขึ้นบัญชีดำประเทศใดว่าเป็นประเทศที่แทรกแซงค่าเงิน รวมทั้งไทย ที่ไม่ติดในรายชื่อประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง

ที่ผ่านมา สื่อตะวันตกและสื่อในเอเชียหลายแห่ง รายงานข่าวว่า ไทยเสี่ยงที่จะติดรายชื่อประเทศที่ต้องเฝ้าระวัง เพราะอยู่ในข่ายภายใต้เงื่อนไข 3 ข้อของการแทรกแซงค่าเงินคือ

1 มีบัญชีเดินสะพัดเกินดุลในสัดส่วนกว่า 3% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)
2 เข้าซื้อสกุลเงินต่างประเทศในสัดส่วนกว่า 2% ของจีดีพี โดยอยู่ที่ 10%
3 มีแนวโน้มเกินดุลการค้ากับสหรัฐคิดเป็นมูลค่ากว่า 2 หมื่นล้านดอลลาร์

อย่างไรก็ตาม รายงานฉบับนี้ กระทรวงการคลังสหรัฐ ได้เพิ่มรายชื่ออินเดียไว้ในประเทศที่ต้องเฝ้าระวังแทรกแซงค่าเงิน รวมเป็น 6 ประเทศจากเดิม 5 ประเทศ โดยให้เหตุผลว่า อินเดียเข้าซื้อเงินสกุลต่างประเทศในสัดส่วนกว่า2%ของจีดีพี อยู่ที่ 2.2% และเกินดุลการค้าสหรัฐ 2.3 หมื่นล้านดอลลาร์ในปี 2560

ที่มา : https://www.posttoday.com/world/547945

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ