รัฐบาลจีนแถลงไม่พอใจอังกฤษแทรกแซงกิจการภายในโดยเตือนแผนการขยายสิทธิพลเมืองเปิดทางให้สัญชาติชาวฮ่องกงเกือบ 3 ล้านคนนั้นจะเป็นผลร้ายย้อนกลับคืนอังกฤษเอง

  • โดยนายกฯ จอห์นสัน เขียนคอลัมน์ลงหนังสือพิมพ์ ว่าอังกฤษจะไม่ทอดทิ้งชาวฮ่องกง และเขาจะเสนอวีซาให้ชาวฮ่องกงหลายล้านคน
  • ซึ่งรัฐบาลอังกฤษอาจอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทาง BN(O) ต่ออายุใหม่ได้อีก 12 เดือน และให้สิทธิคนเข้าเมืองเพิ่มเติม ซึ่งรวมถึงสิทธิทำงาน ที่จะเปิดทางให้พวกเขาขอสัญชาติอังกฤษต่อไปในอนาคต
  • ปัจจุบันมีชาวฮ่องกงถือหนังสือเดินทาง (นอกราชอาณาจักร) ของอังกฤษ หรือ BN(O) ราว 350,000 คน ที่สามารถเข้าอังกฤษโดยไม่ต้องขอวีซ่าและอยู่ได้นาน 6 เดือน และมีอีก 2.5 ล้านคนที่มีสิทธิของพาสปอร์ตชนิดนี้

ที่มา : https://www.ft.com/content/27d82ae3-6a4f-4b44-ada1-90692721ac7a