ธนาคารกลางจีนประกาศปรับลดอัตราดอกเบี้ย re-lending rate 0.50% สำหรับผู้ประกอบการขนาดเล็กและขนาดย่อม เพื่อลดภาระทางการเงินสำหรับบริษัทขนาดเล็ก

  • นอกจากนี้ ธนาคารกลางจีนจะเพิ่มโควตาการได้รับเงินกู้ re-lending และ rediscount สำหรับบริษัทขนาดเล็ก โดยเพิ่มขึ้น 1.50 แสนล้านหยวน
  • โดยธนาคารกลางจะปรับปรุงกลไกในการสนับสนุนการออกหุ้นกู้ของบริษัทขนาดเล็ก โดยคาดว่จะทำให้เกิดสินเชื่อมากกว่า 1 แสนล้านหยวน
  • ทั้งนี้ธนาคารกลางจีนประกาศลดสัดส่วนการกันสำรองของธนาคารพาณิชย์ (RRR) 0.50% โดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.ค. ซึ่งมีเป้าหมายที่จะสนับสนุนโครงการสว็อปหนี้สินต่อทุน (debt-to-equity swap) เพื่อช่วยเหลือธุรกิจขนาดเล็ก

ที่มา : https://www.iforex.in/news/china-skid-renewed-trump-trade-tantrum-despite-rrr-cut-pboc-54111

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ