เตรียมออกนโยบายลดภาษีให้กับบริษัท รวมถึงลดเงินประกันสังคมที่บริษัทต้องจ่ายให้พนักงานเป็นเงินรวม 2 ล้านล้านหยวน

  • โดยจะมีการลดภาษีมูลค่าเพิ่มของผู้ผลิตจาก 16% เป็น 13% และลดให้กับอตุสาหกรรมก่อสร้างลงอีก 1% นอกจากนี้ยังประกาศเพิ่มการใช้จ่ายโดยตั้งอัตราการขาดดุลเพิ่มขึ้นเป็น 2.8% ในปีนี้ เทียบกับปีก่อนหน้าที่ 2.6%
  • พร้อมระบุถึงการตั้งเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจจีนในปี 2019 นี้ให้อยู่ที่ 6.0-6.5% โดยลดลงมาจากการเติบโตปีก่อนหน้าที่ 6.6% หลังจากตั้งเป้าไว้ที่ 6.5% เมื่อปี 2018 ซึ่งนับเป็นปีที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวมากที่สุดในรอบ 30 ปี
  • ทั้งนี้จีนพยายามเดินไปให้ถึงเป้าการเติบโตของเศรษฐกิจในช่วงเวลา 2 ปีข้างหน้า เพื่อให้เป็นไปตามคำมั่นที่ให้ไว้ในการเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (จีดีพี) ขึ้น 2 เท่าภายในสิ้นปี 2020

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-297505

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เปิดโหมด Risk-On!