เจ้าหน้าที่ตำรวจจีนถูกเสริมเขี้ยวเล็บในการจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นคนร้ายด้วยเทคโนโลยีชั้นสูง โดยการสวมแว่นกันแดดที่ติดอุปกรณ์จดจำใบหน้าที่เป็นเทคโนโลยีใหม่ล่าสุด

  • เทคโนโลยีใหม่นี้ได้ช่วยให้เจ้าหน้าที่ตำรวจจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นคนร้ายได้แล้ว 7 คนที่ก่อคดีต่างๆรวมถึงคดีค้ามนุษย์และชนแล้วหนี นอกจากนี้ยังทำให้เจ้าหน้าที่จับกุมผู้ต้องสงสัยอีก 26 คนที่ใช้บัตรประชาชนปลอม
  • อุปกรณ์นี้ทำได้ตั้งแต่ ภาพถ่าย การสแกนม่านตา ไปจนถึงลายนิ้วมือ เพื่อตรวจตราสอดส่องความเคลื่อนไหวของประชาชนที่อาจนำไปสู่การจับกุมผู้ต้องสงสัยเป็นคนร้าย
  • และหาเชื่อมต่อผ่านแอพจะสามารถดูได้ทั้ง ชื่อนามสกุล เชื้อชาติ เพศและที่อยู่ รวมถึงตรวจจับสถานที่อยู่และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับใช้อินเตอร์เน็ตของผู้ต้องสงสัยรายนั้นๆด้วย
  • อย่างไรก็ดีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงอย่างแว่นกันแดดจดจำใบหน้าชนิดนี้มาใช้ ยังถูกวิจารณ์ต่อต้านอย่างหนักจากกลุ่มองค์กรพิทักษ์สิทธิมนุษยชนหลายกลุ่มที่มองว่าอาจเป็นการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ที่มา : https://www.prachachat.net/foreign-soft-news/news-113896

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ