จากความกังวลการแพร่ระบาดของ Covid-19 ทั่วโลก ส่งผลให้นักลงทุนเทขายสินทรัพย์ทุกประเภท เพื่อถือเงินสดอย่างดอลลาร์

  • ขณะที่ Safe Haven Asset อย่างทองคำ ยังไม่พ้นโดนนักลงทุนเทขาย ส่งผลให้ราคาปรับลดลงไปต่ำกว่า 1500 ดอลลาร์/toz.
  • ด้านสินทรัพย์ของไทยนั้น ต่างชาติได้มีการขายออกไปแล้วกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ สรอ. นับตั้งแต่ต้นปี 2563 ประกอบกับตัวเลขผู้ติดเชื้อในประเทศไทยที่เพิ่มขึ้นต่เนื่อง กดดันให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าทะลุ 32.50

Source: page FX Insight

10000 FINT