เปิดร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ หรือ พ.ร.บ.ไซเบอร์ ฉบับเต็ม ว่าที่กฎหมายด้านคอมพิวเตอร์ อินเทอร์เน็ตและโซเชียล อีกฉบับนอกจาก พ.ร.บ.คอมฯ

  • สำหรับเหตุของการผลักดันร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ฯ​ ดีอีระบุว่า เนื่องจากในปัจจุบันภัยคุกคามทางไซเบอร์มีจำนวนที่เพิ่มสูงขึ้นและทวีความรุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อกำหนดแนวทางและมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นรูปธรรม
  • ซึ่งมีความกังวลกันว่า ร่างกฎหมายนี้ จะทำให้เจ้าหน้าที่สามารถล้วงลึกไปถึงข้อความการโพสต์ การแชตผ่านอินเทอร์เน็ต ไอโฟน ไอแพด สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือและคอมพิวเตอร์นั้น
  • อย่างไรก็ตาม นายกรัฐมนตรี ขอให้ประชาชนอย่าเพิ่งหวั่นวิตก เพราะร่าง พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ ฉบับนี้ ยังต้องเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติอีก ซึ่งมีขั้นตอนในการพิจารณาถึง 3 วาระ

อ่านฉบับเต็ม ได้ที่ : https://ictlawcenter.etda.or.th/de_laws/detail/de-laws-cyber-security-protection-act

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT