Dow Jones ปิดทะยานขึ้น 545.29 จุดเมื่อคืนนี้ ปิดที่ 26,180.30 จุด กลับขึ้นมายืนเหนือ 26,000 ได้อีกครั้งหลังหลุดลงไปตั้งแต่วันที่ 10 ต.ค. ที่ผ่านมา

  • ทั้งนี้ปัจจัยกระตุ้นมาจากผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์ไว้ (ไม่เหมือนเมื่อ 2 ปีที่แล้วที่พลิกโผ) ขณะที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ได้ส่งสัญญาณความพร้อมที่จะร่วมมือกับพรรคเดโมแครตในการกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง
  • ด้านหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีและกลุ่มอุตสาหกรรมทะยานขึ้นอย่างแข็งแกร่ง โดย NASDAQ บวกเมื่อคืน +2.64% ขึ้นมาปิดที่ 7,570.75 จุด ขานรับมุมมองที่ว่า การที่พรรคเดโมแครตครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎร (สภาล่าง) จะช่วยขัดขวางนโยบายกีดกันการค้าได้บ้างไม่มากก็น้อย
  • ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐออกมาแล้วว่าพรรครีพลับรีกันของทรัมป์นั้นได้ครองสภาสูง ส่วนสภาล่างตกเป็นของฝ่ายเดโมแครต ซึ่งอาจทำให้การบริหารงานภายใต้ยุคของโดนัลด์ ทรัมป์ จะยังคงออกมาคล้ายที่ผ่านมา
  • ทั้งนี้ผลการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐออกมาแล้วว่าพรรครีพลับรีกันของทรัมป์นั้นได้ครองสภาสูง ส่วนสภาล่างตกเป็นของฝ่ายเดโมแครต ซึ่งอาจทำให้การบริหารงานภายใต้ยุคของโดนัลด์ ทรัมป์ จะยังคงออกมาคล้ายที่ผ่านมา

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq18/2911159?fbclid=IwAR20hJMFo1jnn3N-4oAkqsFu3-kPKBK0ye08foN9jAA4jgvfLXcg0vWncUM

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ