ECB ส่งสัญญานยุติการทำ QE ในการประชุมครั้งหน้า โดยคณะกรรมการธนาคารกลางยุโรป เผยว่ามีเหตุผลเพียงพอที่จะประกาศการยุติการเข้าซื้อพันธบัตรฯในเร็วๆนี้

  • เนื่องจากมุมมองอัตราเงินเฟ้อได้ปรับเข้าใกล้ระดับร้อยละ 2 ในระยะกลาง แม้จะต่ำกว่าระดับเป้าหมายก็ตาม บวกกับการที่เศรษฐกิจมีการขยายตัวสูงกว่าระดับที่คาดการณ์ ในช่วงระยะเวลา 4 ปีที่ผ่านมา
  • อีกทั้งมุมมองอัตราเงินเฟ้อมีเสถียรภาพขึ้นในช่วงที่ผ่านมา และการดำเนินนโยบายการเงินแบบขยายตัวในอัตราที่ลดลงจึงมีแนวคิดที่จะทำการยุติคิวอี โดยคาดว่าจะกล่าวในการประชุมที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 มิ.ย.นี้
  • ทั้งนี้ การขยายตัวทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงในไตรมาสที่ 1 ซึ่งเข้าใกล้ระดับที่ยั่งยืนมากขึ้นนั้น ได้สะท้อนว่าการขยายตัวทางกิจกรรมทางเศรษฐกิจของยูโรโซนในปัจจุบันได้ใกล้ถึงระดับที่เพียงพอแล้ว

ที่มา : https://www.wsj.com/articles/ecbs-praet-confident-eurozone-inflation-is-returning-to-target-1528270465

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ