มาตรการเข้าซื้อพันธบัตรของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ถูกวิจารณ์ว่าเป็นการดำเนินนโยบายที่เกินขอบเขตอำนาจที่มี โดย ECB ถูกมองว่ามีมาตรการที่คลุมเครือและใช้อำนาจอย่างไม่มีขอบเขต

  • ทั้งนี้ศาลสูงสุดของสหภาพยุโรปได้ทำการไต่สวนคดี ซึ่งต้องมีการชั่งน้ำหนักว่ามาตรการเข้าซื้อพันธบัตรของ ECB นั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของธนาคารที่กำหนดไว้ในกฎหมายของกลุ่มประเทศยุโรปหรือไม่
  • โดยด้านผู้คัดค้านมองว่ามาตรการดังกล่าวทำให้ผู้เล่นในตลาดสามารถซื้อตราสารทางการเงินได้โดยไม่มีความเสี่ยง และในทางพฤตินัย ECB เป็นเสมือนตัวกลางในตลาดปฐมภูมิของระบบการเงินยุโรป
  • อย่างไรก็ตาม ECB ได้รับการสนับสนุนจากคณะกรรมาธิการยุโรปและได้ออกมาปกป้องมาตรการของตนเองว่าเป็นการดำเนินการตามหน้าที่ภายใต้ขอบเขตที่ได้รับ

ที่มา : BOTSS
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-07-10/ecb-under-fire-as-critics-of-bond-buying-program-reach-eu-court

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง