“พาณิชย์” เผย แนวโน้มตัวเลขส่งออกปี 62 ยอมรับ ติดลบ 1% ดีสุดแค่ 0% ห่างเป้าหมายที่วางไว้ 3% ขณะที่ส่งออก ก.ย. 62 หดตัว 1.4% ผลจากส่งออก ข้าว มันสำปะหลัง ยางพารา หดตัว

  • การส่งออกไทยในเดือนกันยายน 2562 มีมูลค่า 20,481 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 1.4% เมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีก่อน ขณะที่การนำเข้ามีมูลค่า 19,206 ล้านเหรียญสหรัฐ หดตัว 4.2% ส่งผลให้การค้าไทยเกินดุล 1,275 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ส่วนการส่งออก 3 ไตรมาสแรก (มกราคม-กันยายน 2562) มีมูลค่า 186,572 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 2.1% การนำเข้า มีมูลค่า 179,191 ล้านเหรียญสหรัฐ ลดลง 3.7% ทำให้ไทยมีการค้าเกินดุล 7,381 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • จากปัจจัยต่างๆ สงครามการค้า สถานการณ์เบร็กซิต ราคาน้ำมัน ค่าเงินบาท ที่กดดันต่อการส่งออกไทย ดังนั้นผู้ส่งออกต้องประกันความเสี่ยงด้านการส่งออก ขณะที่ภาครัฐก็อยู่ระหว่างการส่งเสริมและผลักดันการส่งออกทำงานอย่างเต็มที่

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-382716

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ