ธนาคารกลางสหรัฐฯ ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50 – 1.75 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ และมีมุมมองต่อภาวะเศรษฐกิจคงเดิม

  • โดย statement ของการประชุมได้ตัดเรื่องปัจจัยเสี่ยงจากความไม่แน่นอนของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศซึ่งเป็นสาเหตุหลักของการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในปีนี้ ขณะที่ Dot Plot คณะกรรมการจำนวน 13 จาก 17 ท่าน มองว่าการคงอัตราดอกเบี้ยในปี 2020 นั้นเหมาะสม
  • อย่างไรก็ดี ความเห็นของนาย Powell ในช่วง press conference ถือว่ามี dovish tone จากเงื่อนไขในการพิจารณาปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยนโยบายในอนาคตว่าจะต้องเห็น “persistent and significant increase” ในอัตราเงินเฟ้อ ซึ่งนักลงทุนเห็นว่าเป็นเงื่อนไขที่บรรลุได้ยาก
  • นอกจากนี้ นาย Powell ได้ตอบคำถามเรื่อง การบริหารสภาพคล่องและอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นในช่วงปลายปี โดยมองว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ ยังบริหารจัดการได้ด้วยเครื่องมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน

ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/12/11/fed-decision-interest-rates.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ