สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า รายงานส่งออกไทยเดือนพ.ค. 61 มีมูลค่า 22,256.8 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.44% ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน

  • ขณะที่การนำเข้ามูลค่า 21,053 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.72% โดยเกินดุลการค้ามูลค่า 1,203.8 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • ส่วนการส่งออก 5 เดือน (ม.ค.-พ.ค.) ปี 2561 มูลค่า 104,031.9 ล้านเหรียญสหรัฐ เพิ่มขึ้น 11.55% สูงสุดในรอบ 7 ปี การนำเข้ามูลค่า 102,154.7 ล้านเหรียญสหรัฐ เกินดุลการค้า 1,877.1 ล้านเหรียญสหรัฐ
  • สำหรับแนวโน้มการส่งออกคาดว่าจะยังคงขยายตัวได้ดีต่อเนื่อง โดย สนค.จะปรับเป้าหมายส่งออกอีกครั้งหลังได้ 6 เดือน คาดว่าจะสูงขึ้นเกินไปจากเป้าหมายที่ตั้งไว้ที่ 8%

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-179396

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ