กังขา Facebook!! กรณีการโหวตเงินเดือนผู้บริหารสูงสุด Mark Zuckerberg

นักลงทุนภายนอก ‘เคลือบแคลง’ เสียงส่วนใหญ่… แย้ง! ไม่เห็นด้วยกับการโหวตทุกๆ 3 ปี

  • เมื่อนักลงทุนใน Facebook ต่างได้รับสิทธิการโหวตภายใต้หัวข้อรายได้ของผู้บริหารหรือ Mark Zuckerberg ในทุกๆ 3 ปี ถูกจุดให้ประเด็นใหญ่และสร้างความไม่พอใจกับผู้ถือหุ้นภาย ‘นอก’ บริษัทที่ประสงค์จะโหวตในทุกๆ ปี
  • อีกประเด็นสำคัญคือ เมื่อ Mark Zuckerberg ฝ่ายบริหาร และผู้อำนวยการอื่นๆ ในบริษัทต่างก็เป็นผู้ถือหุ้นระดับ ‘พิเศษ’ ที่มีสิทธิในการโหวตมากกว่าหุ้นระดับปกติถึง 10 เท่า คิดเป็น 58% ของจำนวนสิทธิทั้งหมดของบริษัท
  • นั่นหมายความว่า Mark Zuckerberg มีสิทธิต่อต้านการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัท ถึงแม้ว่า Facebook จะถูกกดดันจากผู้ถือหุ้นและนักลงทุนภายนอก เรื่องความเป็นส่วนตัวด้านข้อมูลและบทบาทการโหวตของพวกเขา
  • โดยทาง Facebook ได้เปิดเผยว่า มีจำนวนถึง 4.4 พันล้านเสียงที่มีประสงค์จะออกเสียงภายใต้หัวข้อรายได้ของผู้บริหารในทุกๆ 3 ปี แต่ทว่า มีเพียง 1.2 พันล้านเสียงเท่านั้นที่ประสงค์ออกเสียงในทุกๆ ปี
  • ในปีที่แล้ว เงินเดือนของผู้บริหารสูงสุดของ Facebook อย่าง Mark Zuckerberg ได้รับการออกเสียงรับเงินเดือนเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐ บวกกับค่าตอบแทนอื่นๆ อีก 22.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งปัจจุบัน Mark Zuckerberg มีรายได้สุทธิรวมกันจำนวน 61 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

ที่มา: https://www.reuters.com/article/us-facebook-investors/facebook-keeps-three-yearly-say-on-pay-vote-amid-outside-investor-doubts-idUSKCN1T504X
https://www.forbes.com/profile/mark-zuckerberg/#4fc0ccd73e06

10000 FINT