คณะกรรมการธนาคารกลางสหรัฐฯ (FOMC) มีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 0 – 0.25 โดยพร้อมที่จะใช้เครื่องมือทางนโยบายทางการเงินที่มีทั้งหมด

  • ซึ่งที่ได้ประกาศออกไปแล้วทั้งหมดเช่น “forcefully, proactively, and aggressively” แต่จะไม่รีบเร่งในการถอนมาตรการเหล่านี้ จนกว่าจะมั่นใจว่าเศรษฐกิจจะสามารถฟื้นตัวได้ต่อเนื่อง
  • นอกจากนี้ นาย Powell กล่าวว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจที่ผ่านมายังอาจสร้าง friction ในตลาดแรงงานและกลุ่มธุรกิจขนาดเล็กที่อาจกระทบกับแนวโน้มการขยายตัวทางเศรษฐกิจในระยะกลาง
  • โดยเริ่มเห็นการฟื้นตัวของการจ้างงานหลังจากที่มีการผ่อนคลายมาตรการ lockdown และ social distancing และคาดว่าความเชื่อมั่นของผู้บริโภคจะฟื้นตัวเต็มที่เมื่อสามารถควบคุมโรคได้ แต่การที่จะชี้ชัดว่าจะฟื้นตัวเมื่อไหร่ยังประมาณการได้ยา

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/04/29/fed-decision-fed-pledges-to-keep-rates-near-zero-until-full-employment-inflation-come-back.html