ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ร้อยละ 1.50–1.75 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ และคณะกรรมการยังคงคาดว่าอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานมีแนวโน้มขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 2 ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า

  • โดยพาวเวล เผยว่าด้วยแผนการเข้าซื้อตั๋วเงินคลัง ณ ปัจจุบัน จะช่วยให้ปริมาณเงินฝากของสถาบันการเงิน (reserve) ปรับขึ้นมาสู่ระดับที่เหมาะสมที่ประมาณ 1.5 ล้านล้านดอลลาร์
  • ซึ่งจะลดความจำเป็นในการอัดฉีดสภาพคล่องเพิ่มเติมในระยะข้างหน้า โดยธนาคารกลางสหรัฐฯ อาจพิจารณาทยอยลดการเข้าซื้อตั๋วเงินคลังและการทำธุรกรรม repurchase agreement อย่างค่อยเป็นค่อยไปในช่วงไตรมาส 2
  • ทั้งนี้ ธุรกรรม repurchase agreement ยังเป็นเครื่องมือที่พร้อมใช้เป็น backstop เพื่อการดูแล Federal Funds rate ได้ อย่างไรก็ดี คณะกรรมการฯ ยังอยู่ระหว่างพิจารณาข้อดีข้อเสียเรื่องแนวทางการใช้ Standing Repo Facility

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/01/29/fed-decision-interest-rates.html

เปิดโหมด Risk-On!