เฟด ประกาศคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 2.25–2.50 ด้วยมติเอกฉันท์

  • เฟด มองว่าตลาดแรงงานยังคงมีความแข็งแกร่ง การจ้างงานโดยเฉลี่ยมีความแข็งแกร่งในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมา และอัตราว่างงานยังคงอยู่ในระดับต่ำ
  • ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไป และอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานปรับลดลงสู่ระดับต่ำกว่าร้อยละ 2 โดยมีแนวโน้มอยู่ในระดับใกล้เคียงกับระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ในระยะ medium term
  • ในส่วนของนโยบายด้าน balance sheet ไม่เปลี่ยนแปลงจากการประชุมครั้งก่อนหน้า โดยนาย Powell กล่าวเสริมว่าคณะกรรมการจะมีการหารือเรื่อง duration และ repo facility ในการประชุมครั้งต่อๆไป
  • สำหรับในระยะต่อไป ธนาคารกลางสหรัฐฯ จะดำเนินนโยบายอย่าง “patient” ภายใต้แรงกดดันเงินเฟ้อที่จำกัด โดยการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยนโยบายจะยังคงขึ้นอยู่กับตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ ในอนาคต

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq27/2985053

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ