ธนาคารกลางสหรัฐฯ ตัดสินใจคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้ที่ร้อยละ 1.75-2.00 ด้วยมติเอกฉันท์ ปรับมุมมองเศรษฐกิจเป็น “แข็งแกร่ง”

  • โดยคณะกรรมการ FOMC เห็นว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ ขยายตัวอย่างแข็งแกร่ง “at a strong rate” นำโดยภาคการจ้างงานที่มีความแข็งแกร่งและอัตราการว่างงานที่ยังคงอยู่ในระดับต่ำ “stayed low”
  • ด้านอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานยังคงอยู่ใกล้ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 2 ขณะที่ตัวชี้วัดและคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อในระยะยาวเปลี่ยนแปลงเพียงเล็กน้อย
  • สำหรับในระยะต่อไป คณะกรรมการคาดการณ์ว่าสภาพเศรษฐกิจสหรัฐฯ จะสนับสนุนให้ธนาคารกลางสหรัฐฯ สามารถปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปต่อเนื่องได้

ที่มา : BOTSS
https://www.cnbc.com/2018/08/01/fomc-august-rate-decision.html

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

10000 FINT