นายริชาร์ด แคลริดา รองประธานเฟด (voter, dovish) กล่าวถึงภาพรวมเศรษฐกิจสหรัฐฯ สอดคล้องกับความเห็นจากคณะกรรมการนโยบายการเงินท่านอื่นๆ

  • โดยมองว่าเศรษฐกิจสหรัฐฯ มีแนวโน้มขยายตัวอย่างมั่นคง และได้รับปัจจัยสนับสนุนจากตลาดแรงงานที่แข็งแกร่ง ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อปรับเข้าสู่ระดับเป้าหมายที่ร้อยละ 2
  • พร้อมกล่าวเสริมว่า อัตราดอกเบี้ยนโยบายมีแนวโน้มไม่เปลี่ยนแปลงจากระดับปัจจุบัน หากภาพรวมเศรษฐกิจไม่เปลี่ยนแปลงจากคาดการณ์ โดยจะคงแนวทางการพิจารณาอัตราดอกเบี้ยนโยบายในลักษณะ data–dependent
  • พร้อมกล่าวเสริมว่าการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 จะมีผลกระทบต่อเศรษฐกิจจีนอย่างเห็นได้ชัด และอาจส่งผลกระทบต่อเนื่องไปยังเศรษฐกิจโลก แต่การประเมินผลกระทบดังกล่าวด้วยข้อมูลที่มีอยู่จำกัด ณ ปัจจุบันอาจเร็วเกินไป ทั้งในด้านความรุนแรง ขอบเขตของผลกระทบ และผลต่อแนวโน้มเศรษฐกิจสหรัฐฯ

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/02/25/fed-vice-chair-clarida-says-its-still-too-soon-to-tell-how-much-coronavirus-will-impact-growth.html

iran-israel-war