แผนดังกล่าวได้กำหนดแนวทางเพื่อให้ธนาคารหยุดการออกสัญญาที่อ้างอิง หลังสิ้นปี 2021 ขณะที่สัญญาอื่น ๆ ที่เหลืออยู่สามารถปล่อยให้หมดอายุได้

  • ภายใต้แนวทางดังกล่าว ICE Benchmark Administration (IBA) มีแผนที่จะหยุดเผยแพร่ USD LIBOR ระยะ 1 สัปดาห์และ 2 เดือนหลังวันที่ 31 ธันวาคม 2021 และจะหยุดเผยแพร่ USD LIBOR ระยะอื่น ๆ หลังวันที่ 30 มิถุนายน 2023 
  • ทั้งนี้ทาง FRB คาดว่าการให้วันที่ 30 มิถุนายน 2023 เป็นวันสุดท้ายที่จะมีการเผยแพร่ USD LIBOR จะช่วยให้สัญญาเก่าๆ สามารถหมดอายุได้อย่างราบรื่น
  • อย่างไรก็ตาม ทาง FRB เน้นย้ำว่าการเข้าทำสัญญาใหม่โดยใช้ USD LIBOR เป็นอัตราดอกเบี้ยอ้างอิงภายหลังปี 2021 ยังคงเป็นธุรกรรมที่ปลอดภัยตามปกติ 
  • อนึ่งทาง IBA ได้มีแผนการจะหารือกับตลาดเพื่อที่จะหยุดการเผยแพร่ LIBOR ของสกุลเงินอื่น ๆ หลังสิ้นปี 2021

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/11/30/key-bank-lending-rate-will-be-phased-out-by-june-2023.html

iran-israel-war