มูดี้ส์ อินเวสเตอร์ส เซอร์วิส ปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของ ฟอร์ด มอเตอร์ริ่ง บริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ของสหรัฐอเมริกา จากระดับ Baa3 เป็นระดับ Ba1 ซึ่งเป็นระดับ “ขยะ” (Junk Bond)

  • ซึ่งหมายถึงธุรกิจที่มีความเสี่ยงในการผิดชำระหนี้สูงและไม่น่าลงทุน เนื่องจากปัจจุบันฟอร์ดมีหนี้สินทั่วโลกราว 100,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐทั้งในรูปแบบของพันธบัตรและสินเชื่อ
  • มูดี้ส์อธิบายว่า ความอ่อนแอของฟอร์ดมีสาเหตุมาจากความไร้ประสิทธิภาพในการดำเนินงานในตลาดสำคัญไม่ว่าจะเป็น อเมริกาเหนือ จีน ยุโรป และอเมริกาใต้
  • ทั้งนี้ผลประกอบการในจีนลดลงจากที่เคยทำกำไรกว่า 1,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2016 กลายเป็นขาดทุนในปัจจุบัน โดยฐานะเงินสดยานยนต์ของฟอร์ดในจีนลดลงต่ำกว่า 20,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
  • ปัจจุบันฟอร์ดกำลังต้องเผชิญกับความท้าทายจากความต้องการรถยนต์ในตลาดหลักที่กำลังลดลง อีกทั้งต้องเผชิญกับเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้า (EV) รถยนต์ไร้คนขับ รวมทั้งไรด์แชร์ริ่ง รวมถึงกฎระเบียบเกี่ยวกับการปล่อยมลพิษที่เข้มงวดมากขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก ทำให้รถยนต์ของฟอร์ดมีความเสี่ยงผิดกฎระเบียบที่กำลังจะบังคับใช้ในปี 2020-2021

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-369656

iran-israel-war