สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) คาดการณ์เศรษฐกิจไทยในปี 2561 ว่าจะสามารถขยายตัวได้ 4.5% (ช่วงคาดการณ์ที่ 4.2 – 4.8%) เร่งขึ้นจากปีก่อนหน้าที่ขยายตัว 3.9%

  • โดยมีการส่งออกสินค้าเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญ ซึ่งสอดคล้องกับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจประเทศคู่ค้าที่ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง
  • ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในประเทศ คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปในปี 2561 จะอยู่ที่ 1.2% (ช่วงคาดการณ์ที่ 0.9 – 1.5%) ปรับตัวเพิ่มขึ้นจากปีก่อน
  • ด้านสินค้าส่งออกคาดว่าจะขยายตัวที่ร้อยละ 9.7% (ช่วงคาดการณ์ที่ 9.4 – 10.0%) ในขณะที่มูลค่าสินค้านำเข้าคาดว่าจะขยายตัวที่ 14.9% (ช่วงคาดการณ์ที่ 14.6 – 15.2%)

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq03/2862697

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง