คณะกรรมาธิการการค้าของรัฐบาลกลางสหรัฐ (FTC) เพิ่มการตรวจสอบด้านการผูกขาดการค้า ไปยังบริษัทเทคฯ ขนาดใหญ่ เพื่อตรวจสอบว่าการควบรวมกิจการคู่แข่งขนาดเล็กที่ผ่านมา สร้างความเสียหายต่อการแข่งขันทางการค้า และเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ รวมถึงพิจารณาว่าเป็นการหลบเลี่ยงการตรวจสอบจากภาครัฐหรือไม่

  • FTC ได้สั่งให้ Amazon, Apple, Facebook, Microsoft และ Alphabet เตรียมรายละเอียดการควบรวมกิจการขนาดเล็กในรอบทศวรรษที่ผ่านมาให้คณะกรรมาธิการตรวจสอบ
  • ซึ่งการตรวจสอบในครั้งนี้จะเกี่ยวข้องกับธุรกรรมจำนวนมากซึ่งไม่เคยได้รับการตรวจสอบมาก่อน เนื่องจากมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์สำหรับ Antitrust review ที่ปรับเพิ่มขึ้นในปี 2563 มาอยู่ที่ 94 ล้านดอลลาร์ สรอ.
  • ทั้งนี้ข้อมูลของ blue-ribbon antitrust panel ของสหราชอาณาจักร ระบุว่าในทศวรรษที่ผ่านมาบริษัทผู้นำด้านเทคโนโลยี 5 รายใหญ่ได้มีการควบรวมกิจการไปมากกว่า 400 รายการ

ที่มา : https://www.cnbc.com/2020/02/11/ftc-will-examine-prior-acquisitions-by-big-tech-companies.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ