สภาพัฒน์ เปิดเผย GDP ไตรมาส 1/2562 และแนวโน้มปี 2562 โดยระบุว่า ตั้งแต่ปลายปี 2561 ถึงไตรมาสแรกปี 2562 เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัว จากสงครามการค้าร และสถานการณ์ Brexit

  • ทำให้เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวร้อยละ 2.8 เมื่อเปรียบเทียบกับการขยายตัวร้อยละ 3.6 ในไตรมาสก่อนหน้านี้ และเมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยไตรมาสแรกของปี 2562 ขยายตัวจากไตรมาส 4 ของปี 2561 ร้อยละ 1.0
  • สำหรับแนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2562 คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 3.6 หรือขยายตัวอย่างต่ำที่ร้อยละ 3.3 และขยายตัวอย่างสูงที่ร้อยละ 3.8 โดยมีปัจจัยบวกมาจากการมีรัฐบาลใหม่ การลงทุนภาคเอกชน การใช้จ่าย การลงทุนภาครัฐ และจากภาคการท่องเที่ยว
  • ทั้งนี้ สศช. คาดการณ์ถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่อาจจะมีเสียงสนับสนุนปริ่มน้ำว่า ไม่น่าจะส่งผลกระทบต่อการบริหารประเทศ เพราะในอดีตไทยก็เคยประสบภาวะเช่นนี้ แต่ก็ยังบริหารประเทศให้เดินหน้าต่อไปได้

Source: ผู้จัดการออนไลน์
เอกสารการแถลงข่าวของ สศช. https://www.nesdb.go.th/main.php?filename=QGDP_report

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ