กนง. ปรับลดคาดการณ์อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ (GDP) ของไทยในปี 61 ลงเหลือ 4.2% จากเดิมที่เคยคาดการณ์ไว้ในเดือน ก.ย.61 ที่ระดับ 4.4% เนื่องจากมองว่าการลงทุนภาครัฐและการส่งออกจะขยายตัวได้ต่ำกว่าที่เคยประเมินไว้

  • โดยคาดว่าการส่งออกในปี 61 จะขยายตัว 7.0% จากเดิมคาดไว้ที่ 9.0% และปี 62 จะขยายตัวได้ 3.8% จากเดิมคาดไว้ที่ 4.3%
  • ส่วนการนำเข้าจะขยายตัวได้ที่ 15.3% ในปีนี้ จากเดิม 16.9% และปีหน้าจะขยายตัว 3.8% จากเดิมคาดไว้ที่ 5.6%
  • ส่วนการลงทุนภาครัฐในปี 61 คาดว่าจะขยายตัว 4.6% ลดลงจากเดิมคาดไว้ที่ 6.1% และปีหน้าจะขยายตัวได้ 6.6% จากเดิมคาดไว้ที่ 7.7%
  • ขณะที่การส่งออกสินค้าขยายตัวชะลอลงจากการกีดกันทางการค้า แต่ผลดีจากการย้ายคำสั่งซื้อและการย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยจะเป็นปัจจัยสนับสนุนในระยะต่อไป
  • ทั้งนี้ กนง. มีมติด้วยคะแนน 5 ต่อ 2 ขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 0.25% มาอยู่ที่ระดับ 1.75%

ที่มา : https://www.ryt9.com/s/iq03/2930888

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ