japans-pm-shinzo-abe-says-he-is-saddened-speechless-and-angry-at-the-apparent-murder-of-a-japanese-citizen-by-isil-terrorists

รัฐบาลญี่ปุ่นประกาศผลการเติบโตทางเศรษฐกิจไตรมาสแรกของปี 2017 มีอัตราการเติบโต 2.2% เทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน และขยายตัว 1.4% จากไตรมาสก่อนหน้า

  • นับเป็นการขยายตัวไตรมาสติดต่อกัน 5 ไตรมาส ที่ไม่ได้เกิดขึ้นในญี่ปุ่นนานกว่า 10 ปี ส่วนหนึ่งมาจากเงินเยนที่อ่อนค่าลง บวกกับการส่งออกที่เติบโตขึ้น 0.3% จากไตรมาสสุดท้ายของปี 2016
  • นอกากนั้นรัฐบาลญี่ปุ่นยังเร่งกระตุ้นการลงทุนโครงการต่าง ๆ เพื่อรองรับการเป็นเจ้าภาพโอลิมปิกปี 2020 ซึ่งคาดว่าจะเป็นแรงกระตุ้นสำคัญต่อเศรษฐกิจญี่ปุ่น เพื่อสร้างความเชื่อมั่นของกลุ่มธุรกิจที่เริ่มฟื้นตัวกลับมา
  • ทั้งนี้ การเติบโตแบบ 5 ไตรมาสติดกัน ไม่เคยเกิดมานาน หลังจากปี 2006 ภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นที่ชื่อ “จุนอิชิโระ โคอิซึมิ” ทำให้ตัวเลขเศรษฐกิจในไตรมาสล่าสุดถือเป็นข่าวดีสำหรับ “ชินโซ อาเบะ” นายกรัฐมนตรีคนปัจจุบัน ที่รับภารกิจต่อจากโคอิซึมิ

ที่มา : http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1495428486

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง