GDP ในไตรมาสสองปี 2561 ขยายตัว 4.6% เทียบกับการขยายตัว 4.9% ในไตรมาสก่อนหน้า เมื่อปรับผลของฤดูกาลออกแล้ว เศรษฐกิจไทยในไตรมาสที่สองของปี 2561 ขยายตัวจากไตรมาสแรกของปี 2561 ประมาณ 1.0% รวมครึ่งแรกของปี 2561 เศรษฐกิจไทยขยายตัว 4.8%

  • สภาพัฒน์คาดการว่าการส่งออกของไทยในปีนี้น่าจะเติบโตถึง 10% จากคาดการณ์ในไตรมาสที่แล้วอยู่ประมาณ 8.9% ส่วนภาคการท่องเที่ยวของไทยเติบโตน้อยลงกว่าไตรมาสที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 15.4% โดยไตรมาสนี้เติบโต 9.1%
  • ขณะที่ภาคการลงทุนจากรัฐบาลเติบโต 4.9% แต่ส่วนใหญ่เกิดขึ้นจากรัฐวิสาหกิจ ส่วนภาคเอกชนเติบโตเล็กน้อย อยู่ที่ 3.2%
  • นอกจากนั้นสภาพัฒน์คาดการณ์ GDP ของไทยในปีนี้จะอยู่ที่ประมาณ 4.2-4.7% นอกจากนี้คาดว่า กนง. ก็กำลังจับตามองในเรื่องของเศรษฐกิจไทยใน 1-2 ไตรมาสนี้ เพื่อที่จะขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ 7 ปี

อ่านต่อได้ที่ : https://www.ryt9.com/s/nnd/2874381

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ