971802

นายณัฐพร จาตุศรีพิทักษ์ ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบมาตรการการเพิ่มรายได้ให้แก่ผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ 

  • ครม. อนุมัติเงิน 12,740 ล้านบาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ คาดว่าจะสามารถช่วยผู้มีรายได้น้อยที่ไม่ใช่เกษตรกร จำนวน 5.4 ล้านคนได้
  • เกณฑ์การช่วยเหลือ :
    • กำหนดผู้มีรายได้ หรือมีรายได้ไม่เกินปีละ 30,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 3,000 บาท/คน จำนวน 3.1 ล้านคน
    • ส่วนผู้ที่มีรายได้ตั้งแต่ 30,000 บาท/ปีขึ้นไป แต่ไม่เกิน 100,000 บาท/ปี จะได้รับเงินช่วยเหลือ 1,500 บาท/คน จำนวน 2.3 ล้านคน
  • คุณสมบัติ :  บุคคลสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี ณ วันที่ 15 ส.ค.59 และเป็นผู้ว่างงานหรือมีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาทต่อปีในปี 58
  • ทางรัฐบาลจะเริ่มโอนเงินให้ประชาชนภายในเดือนธันวาคมนี้ ผ่านบัญชีธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) และธนาคารกรุงไทย
  • โดย พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวว่าเป็นการให้ความช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยอาชีพอื่นๆ ที่ต่อเนื่องจากการช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากผมเป็นห่วงประชาชนทุกอาชีพ

ที่มา : http://www.posttoday.com/biz/gov/466638

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง