“ออมสิน” จับมือ “ซีพี ออลล์ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส” ทำโครงการส่งเสริมการออมสำหรับเยาวชน “เด็กดี ออมฟรี 24 ชั่วโมง”

  • โดยสามารถออมหรือฝากเงินได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิสทั้ง 13,000 สาขาทั่วประเทศ ออมเงินได้ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป โดยยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับเด็กและเยาวชนอายุ 7-20 ปี
  • โครงการนี้จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการ หรือเริ่มใช้บริการดังกล่าวได้ ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2561 เป็นต้นไป ซึ่งตรงกับวันออมแห่งชาติ
  • ทั้งนี้ยังมีแผนในระยะที่ 2 คือให้ลูกค้า ธ.ออมสิน ใช้บริการฝากเงินสดได้ทุกช่วงอายุ ฝากได้สูงสุด 30,000 บาท ตลอด 24 ชั่วโมง และถอนเงินสดผ่าน MyMo My Card ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิสในร้านเซเว่นอีเลฟเว่นตั้งแต่ 1 – 5,000 บาท เวลา 08.00- 22.00 น.โดยคิดค่าธรรมเนียม 15 บาท

ที่มา : http://www.bangkokbiznews.com/news/detail/813413

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ