สำนักคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) แจ้งว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน (ดอนเมือง, สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา) ได้รับความสนใจจากทั้งนักลงทุนไทยและต่างประเทศ เข้าซื้อซองรวมทั้งสิ้น 31 ราย โดยจะส่งรายชื่อให้คณะกรรมการคัดเลือกพิจารณาในวันที่ 12 พ.ย.2561 และคาดว่าจะได้บริษัทที่ชนะการประมูลต้นปี 2562

  • สกพอ. ได้เปิดให้ผู้สนใจเข้าร่วมประมูลซื้อซองได้ตั้งแต่ วันที่18 มิ.ย.2561 จนถึง 9 ก.ค. 2561 ซึ่งมีบริษัทเอกชนเข้าร่วมซื้อซองทั้งสิ้น 31 ราย ประกอบด้วยบริษัทเอกชนไทย 14 ราย, บริษัทจีน 7 ราย, บริษัทญี่ปุ่น 4 ราย, บริษัทเกาหลี 1 ราย, บริษัทมาเลเซีย 2 ราย, บริษัทฝรั่งเศส 2 ราย และบริษัทอิตาลี จำนวน 1 ราย
  • สำหรับบริษัทเอกชนที่เข้าร่วมซื้อซอง เช่น บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน), บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด, บริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน), บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ซิโน-ไทย เอ็นจีเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน), บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน), บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน), บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรีโฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน), บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน)
  • โดยการรถไฟแห่งประเทศไทยจะจัดการประชุมชี้แจงและทำความเข้าใจเกี่ยวกับเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การประมูล ในวันที่ 23 ก.ค. 2561 ณ สโมสรรถไฟชั้น 2 และวันที่ 24 ก.ค. 2561 ส่วนในวันที่ 26 ก.ค. 2561 จะนำผู้ยื่นข้อเสนอไปเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างโครงการ (Site Visit) ที่โครงการแอร์พอร์ต เรลลิงก์, รถไฟสายสีแดง ช่วงบางซื่อ – รังสิต และตลอดแนวเส้นทางก่อสร้างไปถึงสถานีบ้านฉาง

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-187552

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

iran-israel-war