ศาลสูงสุดสหราชอาณาจักรมีมติเป็นเอกฉันท์วินิจฉัยว่าการปิดสมัยประชุมสภาฯ เป็นเวลา 5 สัปดาห์ ภายใต้คำแนะนำของ นาย Boris Johnson นายกรัฐมนตรี ต่อสมเด็จพระราชินีอลิซาเบ็ธที่ 2 นั้น ไม่ชอบด้วยกฎหมาย

  • เนื่องจากเป็นการขัดขวางการทำหน้าที่ของสภาฯ ภายใต้รัฐธรรมนูญ เพื่อเอื้อให้รัฐบาลสามารถพาสหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปได้ภายในวันที่ 31 ต.ค. 2019 และให้ถือว่าการปิดสมัยประชุมสภาฯ ที่ผ่านมานั้นไม่มีผลและไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน
  • ขณะที่ นาย Johnson ยืนยันจะยังคงเดินหน้านำพา สหราชอาณาจักรออกจากการเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปให้ได้ภายในกำหนดเส้นตาย Brexit พร้อมทั้งให้สัมภาษณ์ว่า ตนเคารพคำวินิจฉัยของศาล แม้จะไม่เห็นด้วย โดยทางรัฐบาลจะพยายามจัดสรรเวลาให้สภาฯ ได้มีเวลาถกเถียงประเด็น Brexit ให้มากเท่าที่จะเป็นไปได้
  • อย่างไรก็ดี หลายฝ่ายมองว่ามีแนวโน้มที่รัฐบาลจะไม่ดำเนินการขอขยายเส้นตาย Brexit ซึ่งอาจก่อให้เกิดข้อถกเถียงทางด้านกฎหมายตามมาในอนาคตอันใกล้นี้

ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/09/24/uk-highest-court-ruling-government-suspension-.html

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ