นายปรีดี ดาวฉาย ประธานสมาคมธนาคารไทยเผยตัวเลขนักท่องเที่ยวฮ่องกงที่เข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยปีละประมาณ 1 ล้านคน อาจจะส่งผลกระทบภาคการท่องเที่ยวและการบริการบ้าง แต่ยังไม่เห็นตัวเลขชัดเจนว่าเป็นอย่างไร

  • โดยการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับฮ่องกง ก็ยังไม่ได้รับรายงานถึงผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบดังกล่าว แม้ว่าจะมีการประท้วงมานานเกือบ 2 เดือนแล้วก็ตาม
  • ขณะที่ข้อมูลจากศูนย์วิจัยกสิกรไทย เผยว่าเดือนสิงหาคมจะเป็นช่วงไฮซีซั่นนักท่องเที่ยวฮ่องกงนิยมเดินทางมาเที่ยวไทยมากที่สุดในรอบปี โดยจะมีจำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไทยเฉลี่ย 4,200-5,000 คน/วัน
  • ภายใต้สมมติฐานเหตุชุมนุมที่ส่งผลกระทบให้เกิดการปิดสนามบินฮ่องกงประมาณ 7 วัน ประเมินเบื้องต้นว่าอาจจะสร้างผลกระทบต่อจำนวนนักท่องเที่ยวฮ่องกงเที่ยวไทยประมาณ 30,000 คน คิดเป็นเม็ดเงินรายได้ที่อาจสูญเสียไปไม่ต่ำกว่า 1,400 ล้านบาท

ที่มา : https://tna.mcot.net/view/VA2pyyz?fbclid=IwAR1jSf0sdsJH1f4SG6GDo210liiQdSp82ov764xD6bz1T1g6BR3pRc01HsM

iran-israel-war