IMF เผยการบรรลุข้อตกลงการค้า “เฟสแรก” ของทั้งสองประเทศสร้างมุมมองด้านบวกต่อเศรษฐกิจโลกส่งผลให้หลายฝ่ายคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกในปี 2020 จะเริ่มฟื้นตัว

  • ซึ่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกเต็มไปด้วยความเปราะบางจากปัญหาต่าง ๆ ที่สั่งสมตั้งแต่ปี 2019 รวมถึงความท้าทายใหม่ ๆ ที่ก่อตัวเพิ่มขึ้นตั้งแต่ต้นปี 2020 เช่น เหตุการณ์สังหารนายพลโซเลมานีของอิหร่านและการระบาดของโคโรนาไวรัส เป็นต้น
  • IMF กล่าวว่าได้ปรับลดคาดการณ์อัตราการเติบโตเศรษฐกิจโลกปี 2020 ลงเหลือ 3.3% จากที่คาดการณ์ไว้เมื่อ ต.ค. 2019 ที่ระดับ 3.4%
  • ทั้งนี้ “อินเดีย” เป็นประเทศที่ IMF ระบุว่า มีส่วนกับการปรับลดคาดการณ์เศรษฐกิจโลกมากที่สุด โดยคาดการณ์การเติบโตจีดีพีของอินเดียถูกปรับลดถึง 1.2% โดยอินเดียเผชิญกับปัญหาการขาดสภาพคล่องของภาคการเงิน

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-414146

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ