IMF แจงสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน จะกระทบตัวเลข GDP ของโลกราว 0.5% ภายในปี 2563 คิดเป็นมูลค่า 4.55 แสนล้านดอลลาร์

  • ขณะที่มาตรการเก็บภาษีจากสหรัฐและจีนจะลดการลงทุน, ประสิทธิภาพการผลิต และการขยายตัว โดยมาตรการเรียกเก็บภาษีต่อเม็กซิโกที่สหรัฐจะนำมาใช้ในสัปดาห์หน้าก็ถือเป็นปัจจัยที่สร้างความวิตก
  • อย่างไรก็ดี IMF เปิดเผยว่า เศรษฐกิจโลกจะขยายตัวมากขึ้นในปีหน้า จากการที่ธนาคารกลางของประเทศต่างๆได้หันมาใช้นโยบายผ่อนคลายทางการเงิน ซึ่งทำให้มีการฟื้นตัวของกระแสเงินทุน และทำให้เศรษฐกิจโลกขยายตัว 3.6% ในปีหน้า จาก 3.3% ในปีนี้
  • ขณะเดียวกัน IMF ก็ได้เตือนว่า การฟื้นตัวอาจตามมาด้วยความเสี่ยงในช่วงขาลง ขณะที่ความตึงเครียดทางการค้าอาจมีความรุนแรงขึ้น และอังกฤษอาจแยกตัวจากสหภาพยุโรป (Brexit) โดยไม่มีการทำข้อตกลง

ที่มา : https://www.cnbc.com/2019/06/05/imf-sees-tentative-signs-that-global-growth-is-stablizing.html