เงินเฟ้อพุ่ง! ราคาผักสดนำโด่ง ภาคเหนือครองแชมป์ของแพง

สนค. ประกาศอัตราเงินเฟ้อเดือนพ.ค. ปี 62 เพิ่มสูง สาเหตุหลักมาจากผักสด ขณะที่ราคาน้ำมันลดลง ภาคเหนือครองแชมป์อัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงสุดในประเทศไทย

  • สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) ได้ออกมาประกาศดัชนีราคาผู้บริโภค หรือ Consumer Price Index (CPI) ของประเทศไทย ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562
  • สรุปว่า อัตราเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคม ปี 2562 สูงขึ้น 1.15% เมื่อเทียบกับอัตราเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคม ปี 2561 (YoY) หากเทียบกับเดือนเมษายน ปี 2562 อัตราเงินเฟ้อของเดือนพฤษภาคม ปี 2562 เพิ่มขึ้น 0.48% (MoM)
  • สาเหตุสำคัญมาจากการปรับราคาอาหารและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ที่เพิ่มขึ้นมา 2.83% (YoY) โดยราคาสินค้าเพิ่มสูงสุดมาจาก ผักสด ที่เพิ่มขึ้นมา 29.34% ข้าวแป้งและผลิตภัณฑ์จากแป้ง เพิ่มขึ้นมา 3.74% เนื้อสัตว์ เพิ่มมา 3.26%
  • ในขณะที่ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงลดลง -0.49% (YoY) ราคาบุหรี่และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มีราคาลดลงเล็กน้อย -0.02% (YoY)
  • เมื่อเทียบอัตราเงินเฟ้อทั่วไปตามภูมิภาค ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2562 (YoY) ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มสูงที่สุด เพิ่มขึ้นมา 1.48% รองลงมาเป็นภาคอีสาน อัตราเงินเฟ้อเพิ่ม 1.27% และอัตราเงินเฟ้อในกรุงเทพฯ เพิ่มมา 1.27% ส่วนภาคกลางและภาคใต้มีอัตราเงินเฟ้อเพิ่มขึ้นมาเพียง 0.89% และ 0.62% ตามลำดับ
  • โดยอัตราเงินเฟ้อประจำปี 2562 คาดการณ์จะอยู่ระหว่าง 0.7-1.7% ซึ่งมีค่ากลางอยู่ที่ 1.2%

หมายเหตุ:
YoY หรือ Year on Year เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขในช่วงเวลาเดียวกัน แต่เป็นคนละปี เช่น เทียบอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ปี 2562 กับเดือนพฤษภาคม ปี 2561

MoM หรือ Month on Month เป็นการเปรียบเทียบตัวเลขกับเดือนที่ผ่านมา เช่น เทียบอัตราเงินเฟ้อเดือนพฤษภาคม ปี 2562 กับเดือนเมษายน ปี 2562

ที่มา: http://www.tpso.moc.go.th/th/node/10177
https://www.thairath.co.th/news/business/1584155