พาณิชย์เผยเงินเฟ้อเดือน ก.ย. 61 เพิ่มขึ้น 1.33% ในอัตราที่ชะลอลง แต่ถือว่ายังสูงขึ้นต่อเนื่องเป็นเดือนที่ 15 ติดต่อกัน

  • ทั้งนี้ มีสาเหตุสำคัญมาจากการเพิ่มขึ้นของราคาหมวดพลังงาน โดยเพิ่มขึ้น 8.10% เพิ่มติดต่อกันเป็นเดือนที่ 22 แต่หมวดอาหารสด ลดลง 1.16%
  • อย่างไรก็ตาม แนวโน้มเงินเฟ้อในช่วงที่เหลือของปีนี้ จะยังคงเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ตามความต้องการของราคาพลังงานที่มีแนวโน้มสูงขึ้นและราคาผันผวน
  • โดย สนค. ได้ปรับคาดการณ์กรอบเงินเฟ้อใหม่ จากเดิมมีค่ากลาง 1.20% เป็น 1.25% แต่ก็ยังอยู่ในกรอบ 0.8-1.6% หลังทิศทางราคาน้ำมันยังคงสูงขึ้น

ที่มา : https://www.prachachat.net/economy/news-227770

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

iran-israel-war