เว็บไซต์เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์ รายงานเมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายนที่ผ่านมาว่าผลการสำรวจของสำนักวิจัยม็อบดาต้า พบว่าผู้ใช้ไอโฟน ในจีนส่วนใหญ่มีการศึกษาในระดับที่ต่ำกว่า และมีทรัพย์สินน้อยกว่า ผู้ใช้งานสมาร์ทโฟนแบรนด์อย่าง “หัวเว่ย” หรือ “เสียวหมี่”

  • บริษัทวิจัยซึ่งมีสำนักงานใหญ่ในนครเซี่ยงไฮ้ประเทศจีน พบว่าผู้ใช้ไอโฟนส่วนใหญ่นั้นเป็นผู้หญิงที่ยังไม่แต่งงาน มีอายุระหว่าง 18-34 ปี มีการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมปลาย และมีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 3,000 หยวน หรือราว 14,200 บาท โดยกลุ่มนี้ป็นที่รับรู้กันว่าเป็นกลุ่ม “ยากจนแอบแฝง” ซึ่งหมายถึงดูจากภายนอกแล้วไม่ได้สะท้อนความยากจนตามสถานการณ์ทางการเงินที่แท้จริง
  • ในทางกลับกันม็อบดาต้า พบว่าผู้ใช้สมาร์ทโฟน “หัวเว่ย” มักเป็นชายที่แต่งงานแล้วมีอายุระหว่าง 25-34 ปี มีการศึกษาในระดับปริญญาตรีเป็นอย่างน้อย มีรายได้ต่อเดือนอยู่ที่ราว 5,000-20,000 หยวน หรือราว 28,000-95,000 บาท นอกจากนี้ข้อมูลยังพบว่าผู้ใช้หัวเว่ยมีที่พักอาศัยและรถยนต์ใช้ ขณะที่ผู้ใช้ไอโฟน ไม่มี นอกจากนี้มากกว่าครึ่งของผู้ใช้แบรนด์จีนอย่างออปโป และวีโว ก็มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 3,000- 10,000 หยวน
  • ทั้งนี้ม็อบดาต้า ไม่ได้เปิดเผยว่าตัวเลขกลุ่มตัวอย่างมีจำนวนเท่าใด

ที่มา : https://www.scmp.com/tech/article/2174310/research-highlights-class-divide-between-poor-apple-iphone-and-rich-huawei
https://www.prachachat.net/world-news/news-256117

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ