สำนักงานการแข่งขันทางการค้าอิตาลี ได้สั่งปรับบริษัทแอปเปิล อิงค์ เป็นจำนวนเงิน 10 ล้านยูโร ฐานโฆษณาชวนเชื่อ และทำการตลาดที่สร้างความเข้าใจผิดแก่ผู้บริโภคด้วยข้อความโฆษณาคุณสมบัติกันน้ำของไอโฟน

  • ซึ่งแอปเปิลโฆษณาไอโฟนเหล่านี้ว่าสามารถกันน้ำได้ในระดับความลึกสูงสุด ซึ่งแตกต่างกันตั้งแต่ 4 เมตร และ 1 เมตร ขึ้นอยู่กับไอโฟนแต่ละรุ่น และนานมากถึง 30 นาที
  • แต่ข้อความนั้นไม่ได้อธิบายว่าคุณสมบัติกันน้ำนี้จะทำงานภายใต้สภาวะจำเพาะเท่านั้น อาทิ ขณะทดลองในห้องปฏิบัติการเฉพาะและอยู่ภายใต้การควบคุมด้วยการใช้น้ำคงที่และบริสุทธิ์ ซึ่งไม่ใช่สภาวะที่ผู้บริโภคใช้งานสมาร์ทโฟนทั่วไป
  • โดยการปฏิเสธความรับผิดชอบหลังการขายของแอปเปิล เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้บริโภคกรณีไอโฟนได้รับความเสียหายจากน้ำหรือของเหลวประเภทอื่น เป็นการกีดกันการใช้สิทธิของผู้บริโภคซึ่งรับรองโดยกฎหมายเกี่ยวกับการรับประกันหรือตามประมวลกฎหมายผู้บริโภค

ที่มา : https://economictimes.indiatimes.com/news/international/world-news/italy-fines-apple-10-m-for-water-damage-claims/articleshow/79498590.cms

iran-israel-war