shutterstock_106366883-extra_large

รัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นเปิดเผยว่า ญี่ปุ่น และสหภาพยุโรป (อียู) จะเลื่อนการทำข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) ออกไปเป็นปีหน้า จากเดิมที่วางแผนว่าจะบรรลุข้อตกลงดังกล่าวในปีนี้

  • ล่าสุดทั้งสองฝ่ายใกล้ที่จะบรรลุข้อตกลง FTA เหลือเพียงยังต้องมีการเจรจากันในบางเรื่อง ซึ่งจะมีการเปิดเจรจาอีกรอบในเดือนหน้า เพื่อไม่ให้การเจรจาต้องสะดุดลง
  • โดยทางญี่ปุ่นต้องการให้อียูยกเลิกภาษีเกี่ยวกับรถยนต์ และสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ของญี่ปุ่น ในขณะที่อียูต้องการให้ญี่ปุ่นยกเลิก หรือลดภาษีสินค้าการเกษตรของอียู
  • ทั้งนี้ข้อตกลง FTA มีความสำคัญอย่างมากต่อญี่ปุ่นในปัจจุบัน เนื่องจากนายโดนัลด์ ทรัมป์ เคยบอกไว้ว่า เขาต้องการให้สหรัฐถอนตัวออกจากข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP) โดยเร็วหลังจากเขาเข้ารับตำแหน่ง
  • ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นระบุว่า มูลค่าการค้าระหว่างญี่ปุ่นและอียูนั้นอยู่ที่ระดับ 16.6 ล้านล้านเยน (1.405 แสนล้านดอลลาร์)

ที่มา : http://www.ryt9.com/s/iq29/2572945

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง