ญี่ปุ่นเตรียมพิจารณาใช้มาตรการฉุกเฉินในสัปดาห์หน้า เพื่อเพิ่มความแข็งแกร่งของการคัดกรองผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรน่า และเตรียมที่จะจัดสรรงบประมาณสำรองเพื่อช่วยเหลืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ

  • โดยมาตรการดังกล่าว รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจะเพิ่มสิ่งอำนวยความสะดวกในการคัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยวิธี Polymerase chain reaction test (PCR) ที่สามารถตรวจจับไวรัสได้ด้วยความแม่นยำสูง ซึ่งพัฒนาให้ทราบผลการตรวจได้เร็วขึ้น
  • สำหรับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวภายในประเทศ รัฐบาลญี่ปุ่นเตรียมจะออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการโรงแรมขนาดกลางและขนาดย่อม รวมถึงบริษัทต่าง ๆ ในภาคการท่องเที่ยวที่ประสบปัญหาทางการเงินจากจำนวนนักท่องเที่ยวที่ลดน้อยลง
  • นอกจากนี้ ทางการญี่ปุ่นยังกำลังพิจารณาจัดตั้งสำนักงานประสานงานเพื่อให้การดำเนินงานของกระทรวงต่าง ๆ เป็นไปอย่างรวดเร็วทันท่วงทีอีกด้วย ซึ่งทั้งหมดนี้จะถูกจัดตั้งโดยใช้งบสำรองในงบประมาณปี 2019

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-420071

เปิดโหมด Risk-On!