ทางการญี่ปุ่นออกมาประกาศเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม ว่าจะปรับขึ้นภาษีการขายขึ้นจาก 8 เปอร์เซ็นต์ในปัจจุบัน เป็น 10 เปอร์เซ็นต์ในเดือนตุลาคมปีหน้า

  • เพื่อหารายได้ทดแทนหนี้สาธารณะที่พอกพูนขึ้น แม้ว่าจะมีการเตือนว่าการประกาศปรับขึ้นภาษีการขายดังกล่าวอาจส่งผลกระทบต่อประเทศที่มีเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 3 ในโลกก็ตาม
  • เดิมญี่ปุ่นกำหนดจะปรับขึ้นภาษีการขายตั้งแต่เดือนตุลาคม 2558 แต่แผนการดังกล่าวถูกระงับไปถึง 2 ครั้ง เนื่องจากความหวั่นวิตกว่าอาจส่งผลกระทบกับสภาพเศรษฐกิจที่เปราะบางอยู่แล้วให้ย่ำแย่ลงอีก
  • อย่างไรก็ดีแผนปรับขึ้นภาษีการขายดังกล่าวอาจถูกยกเลิกได้หากมองเห็นว่ามีความเสี่ยงที่จะเกิดการถดถอยของระบบเศรษฐกิจขึ้น เช่นเดียวกับปัญหาเศรษฐกิจถดถอยเมื่อปี 2551

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-234685

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

เปิดโหมด Risk-On!