เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเป็นครั้งที่สองในปีนี้ตามคาด โดยประกาศขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 25 bps สู่ร้อยละ 1.75–2.00 ด้วยมติเป็นเอกฉันท์

  • นอกจากนี้ Dot Plot ซึ่งเป็นการประมาณการดอกเบี้ยโดยกรรมการของ FED ได้เพิ่มการประมาณการจำนวนครั้งของการขึ้นดอกเบี้ยในปีนี้จาก 3 ครั้ง เป็น 4 ครั้ง
  • จากการประชุมคณะกรรมการมีมุมมองเชิงบวกต่อเศรษฐกิจมากขึ้น โดยปรับเพิ่มประมาณการ Real GDP growth ในช่วงปี 2018 เช่นเดียวกับการปรับอัตราเงินเฟ้อทั่วไปและอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานเพิ่มขึ้นจากการประมาณการครั้งก่อนหน้า
  • ทั้งนี้ นาย Powell ประกาศว่าธนาคารกลางสหรัฐฯ จะกำหนดให้มีช่วง Press Conference และ Q&A ภายหลังการประชุม FOMC ทุกครั้ง โดยเริ่มตั้งแต่การประชุมเดือน ม.ค. ปีหน้าเป็นต้นไป โดยให้เหตุผลว่าเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารของธนาคารกลางสหรัฐฯ

ที่มา : BOTSS
https://www.cnbc.com/2018/06/13/june-fed-meeting-heres-what-changed-in-the-new-fed-statement.html

FINOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง