เศรษฐกิจเกาหลีใต้ปี 2561 โตช้าสุดในรอบ 6 ปี เนื่องจากการลงทุนของบริษัทต่างๆหดตัวซึ่งส่งผลต่อเศรษฐกิจที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของเอเชีย

  • โดยปี 2561 เศรษฐกิจเกาหลีใต้ขยายตัว 2.7% ลดลงจากปีก่อนหน้าที่อยู่ที่ระดับ 3.1% ซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์ของ BOK และนับเป็นการเติบโตที่ชะลอตัวมากที่สุดนับตั้งแต่ปี 2555
  • โดยการบริโภคจากภาคเอกชน การใช้จ่ายภาครัฐ และการส่งออกเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจ ขณะที่ภาคการก่อสร้าง และการลงทุนยังคงซบเซา
  • ขณะที่ภาคการส่งออกที่เป็นตัวหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจเกาหลีใต้นั้นขยายตัว 4% แต่ภาคการก่อสร้างหดตัวลง 4% นับเป็นการลดลงมากที่สุดนับตั้งแต่วิกฤตทางการเงินปี 2551

ที่มา : https://www.prachachat.net/world-news/news-280833

FINNOMENA Hot News Digest

คือการนำข่าวเรื่องการเงินการลงทุนที่สำคัญ ๆ ในแต่ละวัน มาทำการย่อย (digest) ให้เข้าใจง่าย ๆ รวมถึงอธิบายถึงผลที่อาจจะเกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว โดยทีมงาน FINNOMENA เพื่อให้นักลงทุนได้เสริมความเข้าใจในข่าวสารต่าง ๆ ได้ดีขึ้น และเรียนรู้ที่จะวิเคราะห์เรื่องราวต่าง ๆ ได้ด้วยตัวเอง

คู่มือเลือกกองทุน SSF RMF อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ